ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ដឹកនាំក្រុមការងារ ចុះពិនិត្យការងារអន្តរាគមន៍បូមទឹកសង្គ្រោះស្រូវប្រាំងជួបកង្វះខាតទឹក ក្នុងខេត្តព្រៃវែង


នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ លោកជំទាវ សេង វណ្ណសាយ រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានដឹកនាំក្រុមការងារ ចុះពិនិត្យការងារអន្តរាគមន៍បូមទឹកសង្គ្រោះស្រូវប្រាំងជួបកង្វះខាតទឹក នៅក្នុងឃុំព្រែកតាសរ ស្រុកពោធិរៀង និងឃុំរោងដំរី ស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង ៕