ឯកឧត្ដមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ


នៅរសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្ដមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយលោកជំទាវ កាង ឃ្យុង-វ៉ា (Kang Kyung-wha) រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ។ នៅចុងបញ្ចប់នៃជំនួប រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសទាំងពីរបាន ចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួនពីរ។
On Monday afternoon, 25 November 2019, His Excellency Deputy Prime Minister Prak Sokhonn held a bilateral meeting with Her Excellency Kang Kyung-wha, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Korea. At the conclusion of the meeting, both Foreign Ministers signed on two documents.