រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសូមដំណឹងស្តីពីការការពារសន្តិសុខ សុវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិក្នុងឱកាសបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកល ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខ


ដើម្បីអោយបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកល២០២០ ខាងមុខប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន និងមានសុវត្ថិភាពជូនដល់ភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិអញ្ជើញមកទស្សនាកម្សាន្តក្នុងខេត្តសៀមរាប រដ្ឋបាលខេត្តសូមធ្វើការណែនាំដល់លោក លោកស្រី និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ។ សូមអានខ្លឹមសារលម្អិតដូចក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម ៖