អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម ចាត់សមត្ថកិច្ចពិនិត្យមើលល្បែងឆ្នោតយួននិងជល់មាន់តាមអនឡាញមួយកន្លែង ទល់មុខរោងចក្រទឹកកក


កំពង់ចាម៖ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ នេះ ថា បានចាត់អោយសមត្ថកិច្ច ចុះពិនិត្យមើលល្បែង ឆ្នោតយួន និងជល់មាន់តាមអនឡាញមួយកន្លែង ទល់មុខរោងចក្រទឹកកក ហើយ ។

ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម ក៏បានអរគុណអ្នកសារព័ត៌មាន ដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះផងដែរ ។