សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ថ្លែងនូវការអរគុណសន្តិភាព ដែលបានជម្រុញ ឲ្យ មានការរីកចម្រើន ទំាងផ្នែកពុទ្ធចក្រ និងអាណាចក្រ


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ថ្លែងនូវការអរគុណសន្តិភាព ដែលបានជម្រុញ ឲ្យ មានការរីកចម្រើន ទំាងផ្នែកពុទ្ធចក្រ និងអាណាចក្រ

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 9 មករា 2020