មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលសកម្មភាពការងារអនុវត្តបានក្នុងឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧


ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលសកម្មភាពការងារអនុវត្តបានក្នុងឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ របស់មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែមករា គ.ស.២០១៧ ។