មេបញ្ជាការកងអនុសេនាធំរាជអាវុធហត្ថ លេខ៨៦១ និងនាយទាហានសេនាធិការ អ.ស.ប បានជួបប្រជុំជាមួយមេបញ្ជាការកង កម្លាំងរក្សាសន្តិភាពវរសេនាតូចការពារម៉ុងហ្គោលី និងហ្គាណា


សាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូង:
លោកវរសេនីយឯក រិទ្ធ បូរ៉ី មេបញ្ជាការកងអនុសេនាធំរាជអាវុធហត្ថ លេខ៨៦១ និងនាយទាហានសេនាធិការ អ.ស.ប ទទួលបន្ទុកការងាររាជអាវុធហត្ថ បានជួបប្រជុំជាមួយមេបញ្ជាការកង កម្លាំងរក្សាសន្តិភាពវរសេនាតូចការពារម៉ុងហ្គោលី និងហ្គាណា ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន និងជូនដំណឹងក្នុងករណីមានឧបត្តិវហេតុនានា។