សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន អំពាវនាវដល់ ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាវប្បធម៌ជាតិ និងស្រឡាញ់អត្តសញ្ញាណជាតិ


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន អំពាវនាវដល់ ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាវប្បធម៌ជាតិ និងស្រឡាញ់អត្តសញ្ញាណជាតិ

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 30 មករា 2020