ធ្វេីការជួសជុលថែទាំកំណាត់ផ្លូវ​ជាតិលេខ ៧៦​ ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី


បន្តការងារជួសជុលថែទាំ​ និងលុបជង្ហុកសំបុកមាន់លេីកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ​ ៧៦​ ដោយមន្ទីរសាធារណការ​ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តមណ្ឌលគិរី​ កាលពីថ្ងៃទី២៩​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២០។