ពិធីបើកកម្មវិធីសន្និសីទ CamTESOL ជាផ្លូវការ ប្រចាំឆ្នាំលើកទី១៦


រាជធានីភ្នំពេញ ៖សន្និសីទ CamTESOL នេះនាំមកនូវការជួបជុំគ្នាក្នុងចំណោមគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស និងគ្រូឧទ្ទេស អ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងវិស័យផ្នែកបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស (ELT) និងភាសាវិទ្យា បុគ្គលិករដ្ឋបាលរបស់សាលារៀន និងសាកលវិទ្យាល័យដែលបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកភាសាអង់គ្លេស អ្នកអប់រំដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអប់រំភាសាអន្តរជាតិ។

ពិធីបើកកម្មវិធីសន្និសីទ CamTESOL ប្រចាំឆ្នាំលើកទី១៦ ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ៕

៧ កុម្ភៈ ២០២០ | វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា