សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ អនុញ្ញាតជូន ឯកឧត្តម ប៊ុនញ៉ាំង វរជីត ប្រធានរដ្ឋ នៃ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ចូលជួបសវនាការសម្តែងការគួរសម


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ អនុញ្ញាតជូន ឯកឧត្តម ប៊ុនញ៉ាំង វរជីត ប្រធានរដ្ឋ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ចូលជួបសវនាការសម្តែងការគួរសម…

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អាទិត្យ 9 កុម្ភៈ 2020