ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានទទួលជួប ជាមួយប្រធានក្រុមហ៊ុន A2A Town (Cambodia) Co. Ltd


ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានទទួលជួប ជាមួយលោក តាកេស៊ិ អ៊ិហ្សុកា (Takeshi Izuka) ប្រធានក្រុមហ៊ុន A2A Town (Cambodia) Co., Ltd. និងជាស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យ (Kirirom Institute of Technology) ពិភាក្សាអំពីកលនុវត្តភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យ និងក្រុមហ៊ុន A2A Town (Cambodia) Co., Ltd. ក្នុងបរិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល, នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ វេលាម៉ោង ១១:០០ ព្រឹក, នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។