លោក អ៊ុក ភ័ក្ត្រា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញ ជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីសិទ្ធិដីធ្លី ធនធានធម្មជាតិ ធុរកិច្ច និងសិទ្ធិមនុស្ស


(កោះកុង)៖ លោកអភិបាលរងខេត្ត បានគូសបញ្ជាក់ថា ដោយសារតែការ ខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នា ប្រកបដោយភាពជាម្ចាស់ និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ របស់មន្ត្រីគ្រប់ជាន់ និងមានកិច្ចសហការល្អ ជាមួយអង្គការដៃគូ ក្នុងការរួមចំណែក ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការលើកស្ទួយសមត្ថភាព ផ្នែកច្បាប់ជាតិ និងអន្តរជាតិ ជូនដល់មន្ត្រីរាជការ និងតំណាងសហគមន៍នេសាទ ព្រមទាំង សហគមន៍ការពារតំបន់ការពារ ធម្មជាតិ នៅទូទាំងខេត្តកោះកុងរបស់យើង។ សហគមន៍ និងតំបន់ការពារធម្មជាតិ ជាមួយនឹងគោលការណ៍ណែនាំសំខាន់ៗ ជាច្រើនទៀត ជាមួយការទទួលខុសត្រូវ ក្នុងការអនុវត្តតួនាទី ភារកិច្ច របស់មន្ត្រីរាជការ ក្នុងការចូលរួមលើក កម្ពស់ជីវភាពរស់នៅប្រជាសហគមន៍នេសាទ និងប្រជាសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ ឱ្យបាន កាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀត ព្រមទាំងគោរពតាមច្បាប់ជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ សហគមន៍ទាំងមូល។