សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី​តេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើរសារលិខិតជូនពរ លោកជំទាវ អ៊ូ សាន សាយ ឈុំ នៅក្នុងឱកាសគម្រប់ខួបលើកទី ១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារី ៨ មីនា ឆ្នាំ២០២០


សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី​តេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើរសារលិខិតជូនពរ លោកជំទាវ អ៊ូ សាន សាយ ឈុំ នៅក្នុងឱកាសគម្រប់ខួបលើកទី ១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារី ៨ មីនា ឆ្នាំ២០២០។