ការងារជួសជុលផ្លូវជាតិលេខ៣៣ ក្នុងខេត្តកែប សម្រេចបាន ៧០% ហើយ


ការងារជួសជុលផ្លូវជាតិលេខ៣៣ (គម្រោងជំនន់ទឹកភ្លៀង) ដោយក្រាលកៅស៊ូDBST ទទឹង៧m មាន១០កំណាត់ សម្រេចការអនុវត្តបាន៧០% ។ បន្ថែមពីនោះបន្តស្តារលូអ៊ុយលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៣៣A ផងដែរ​ កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកែប។