នាយឧត្ដមសេនីយ៍ វង្ស ពិសេន ចេញសេចក្តីណែនាំដល់មេបញ្ជាការចំណុះអគ្គបញ្ជាការ ពីការបង្ការការពារ ទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ-១៩