សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណក្រុមហ៊ុន ជីបម៉ុង គ្រុប ដែលឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ ៥០ម៉ឺនដុល្លារ ក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណដល់ ក្រុមហ៊ុន ជីបម៉ុង គ្រុប ដែលបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៥០ម៉ឺនដុល្លារ ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រាប់ចូលរួមសកម្មភាពបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩ ដែលកំពុងរាតត្បាតនៅកម្ពុជា។

តាមរយៈ​លិខិត ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោម៖