សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោកឧញ៉ា ពុង ឃាវសែ ដែលចូលរួមបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន ៥០០.០០០ (ប្រាំរយពាន់) ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងការទប់ទល់នឹងសភាពការណ៍នៃជំងឺ កូវីដ១៩


(ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោកឧញ៉ា ពុង ឃាវសែ ដែលចូលរួមបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន ៥០០.០០០ (ប្រាំរយពាន់) ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងការទប់ទល់នឹងសភាពការណ៍នៃជំងឺ កូវីដ១៩៕