សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន បួងសួង ថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈ និងសុំឲ្យព្រះអង្គចតុមុខ ខេត្តព្រះវិហារថែរក្សាប្រទេសជាតិ និង ប្រជាពលរដ្ឋ


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន បួងសួង ថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈ និងសុំឲ្យព្រះអង្គចតុមុខ ខេត្តព្រះវិហារថែរក្សាប្រទេសជាតិ និង ប្រជាពលរដ្ឋ

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 30 មីនា 2020