រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានទី ៣០


បន្ទាប់ពីបព្ចាប់ដាក់បណ្តាញលូទំហំ ១.៥ម ដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចនៅមហាវិថីកម្ពុជាក្រោម នៅថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភ:​ ឆ្នាំ២០១៧នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានថ្មី គឺ ផ្លូវលេខ ២៥៣ ខាងលិចវិទ្យាល័យ ជា សុីម សន្ឋរម៉ុក ចាប់ពីមហាវិថី សហព័ន្ឋរុស្សុី ដល់ផ្លូវលេខ ២៣០ ក្នុងខណ្ឌទួលគោក ។