អភិបាលស្រុកកំពង់ត្រាច បរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សផ្ទាល់ខ្លួន រយៈពេល០៧ខែ សម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩


កំពត ៖ លោក អូន ខន អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត បរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សផ្ទាល់ខ្លួន ចំនួន៥០០,០០០៛ ក្នុង១ខែ រយៈពេល០៧ខែ ចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ជូនដល់គណ:កម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ-១៩ (Covid-19)៕