សារសម្លេងដ៏មានអត្ថន័យនេះ សូមផ្ញើជូនជាពិសេស


សារសម្លេងដ៏មានអត្ថន័យនេះ សូមផ្ញើជូនជាពិសេស

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ សារសម្លេងដ៏មានអត្ថន័យនេះ សូមផ្ញើជូនជាពិសេសដល់គ្រូពេទ្យជួរមុខកម្ពុជា ដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តពីបេះដូង ដើម្បីប្រជាជន

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 7 មេសា 2020