សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញសេចក្តីចាត់តាំងលោកជំទាវ ចាន់ សុទ្ធាវី ជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងយុត្តិធម៌


(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេចចាត់តាំង លោកជំទាវ ចាន់ សុទ្ធាវី ជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌។

សូមអានសេចក្តីសម្រេចរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដូចខាងក្រោម៖