គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក អំពាវនាវ​ឲ្យ​ទប់ស្កាត់​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍ ក្នុង​ឱកាស​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខ


ភ្នំពេញ ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះ (៦ មេសា) បានធ្វើ​ការ​អំពាវនាវ​​ដល់​សាធារណជនជាអ្នក​ប្រើប្រាស់​ផ្លូវ​ទាំងអស់ ត្រូវ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​បង្ការ និង​ទប់ស្កាត់​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក ដោយ​អនុវត្តនូវ​វិធានការ​ចំនួន១១ចំណុច។