ឯឧ កែវ រតនៈ ជួយប្រែក្លាយតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅជើងភ្នំប្រាសាទតាមាន់ឲ្យទៅជាភូមិដ៏ស្រស់បំព្រង


អគ្គិសនីកម្ពុជាបានជួយប្រែក្លាយតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅជើងភ្នំប្រាសាទតាមាន់ឲ្យទៅជាភូមិដ៏ស្រស់បំព្រងដែលកំពុងរីកចម្រើនផ្នែកកសិកម្ម អគ្គិសនី អបរំ សាសនា និងពាណិជ្ជកម្មជនបទ ។ ឯឧ កែវ រតនៈ បានកោតសរសើរកងទ័ពនិងនគរបាលព្រំដែនហើយប្តេជ្ញាបន្តការជួយឧបត្ថម្ភពួកគាត់ឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីការពារព្រំដែនខ្មែររបស់យើង ។ ប្រាសាទតាមាន់ ថ្ងៃទី ១០ កុម្ភៈ ២០១៧ ។