សមាគមនារីខេត្តបាត់ដំបង ចុះសួរសុខទុក្ខចាស់ជរា នៅសង្កាត់អូរចារ ក្រុងបាត់ដំបង


(បាត់ដំបង)៖ ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ សមាគមនារីខេត្តបាត់ដំបង ចុះសួរសុខទុក្ខ និង អប់រំអនាម័យ ការពារទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគ COVID- 19។

ក្នុងឱកាសនោះ សមាគមនារីខេត្តបាត់ដំបង បានផ្តល់រទេះរុញជូន អ្នកពិការចាស់ជរា ចំនួន៤នាក់ ឧបត្ថម្ភសម្ភារៈ គ្រឿងឧបភោគ បរិភោគ និងជូនថវិកា មួយចំនួន។

បន្ទាប់មក សមាគមនារីខេត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញចូលរួមបុណ្យសព ថវិការ ២០០, ០០០ រៀល នៅសង្កាត់អូរចារ ក្រុងបាត់ដំបង ។