រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថា ថ្ងៃនេះពុំមានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ១៩ និងពុំមានអ្នកជាសះស្បើយដែរ, សរុបអ្នកជាសះស្បើយ១២០នាក់ នៅសល់តែ២នាក់ប៉ុណ្ណោះ


នៅថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសថា មិនមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ហើយក៏ពុំមានករណីជាសះស្បើយដែរ ខណៈអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ បានជាសះស្បើយសរុបចំនួន១២០នាក់ ចំណែកអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺកូវីដ នៅសល់តែ២នាក់ប៉ុណ្ណោះ។

ការប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល បានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០៕