ទេសចរណ៍ប្រចាំសប្ដាហ៍៖ អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា កំពុងមមាញឹកនឹងការកែលម្អសោភ័ណភាពនៅអង្គរវត្ត ត្រៀមបង្អួតភ្ញៀវក្រោយអស់កូវីដ


(សៀមរាប)៖ ខណៈអង្គរវត្តកំពុងខ្សត់ភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនានាកំលុងពេលជួបវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩នោះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបាននិងកំពុងមមាញឹកក្នុងការរៀបចំកែលម្អសោភ័ណភាពនៅទីនេះ ដើម្បីត្រៀមបង្អួតដល់ភ្ញៀវទេសចរ ក្រោយពេលរួចផុតពីជំងឺកូវីដ១៩។

សូមទស្សនាវីដេអូកម្មវិធីទេសចរណ៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ដូចតទៅ៖