ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលអំណោយជាថវិកា ចំនួន១៥៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ពីលោកឧកញ៉ា ថៃ ទីណូ សម្រាប់ចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩


នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្តីការក្រសួង ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានទទួលអំណោយជាថវិកា ចំនួន១៥៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ពីលោកឧកញ៉ា ថៃ ទីណូ សម្រាប់ចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

On Tuesday morning, 05 May 2020, H.E. Deputy Prime Minister Prak Sokhonn, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, received a donation of USD 155,000 for preventing against the spread of COVID-19 from Lok Oknha Thai Tino, at the Ministry.