អភិបាលស្រុកស៊ីធរកណ្តាល អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសម្ភោធសមិទ្ឋិផលនានា ក្នុងវត្តស្វាយទាប


ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ លោក ម៉ននី បណ្ឌិត អភិបាលស្រុកស៊ីធរកណ្តាល បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសម្ភោធសមិទ្ឋិផលនានា ក្នុងវត្តស្វាយទាប ឃុំអំពិលក្រៅ ស្រុកស៊ីធរកណ្ដាល ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ស្បោង សារ៉ាត។