ក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តរតនគិរី ចុះធ្វើការកែលំអប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រល្បាំងពីរ


សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តរតនគិរី ចុះធ្វើការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រល្បាំងពីរ ស្ថិតក្នុងឃុំល្បាំងពីរ ស្រុកលំផាត់ ខេត្តរតនគិរី ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រែរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករប្រមាណ ២៣០ ហិកតា ៕