សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ផ្តល់អំណោយ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារអគ្គីភ័យ ១គ្រួសារ នៅក្រុងស្វាយរៀង


លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ផ្តល់អំណោយ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ផ្តល់អំណោយ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារអគ្គីភ័យ ១គ្រួសារ នៅក្រុងស្វាយរៀង

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 25 ឧសភា 2020