ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ឯម សំអាន និងឯកឧត្តម ង្វៀន វ៉ាន់ថាញ់ ជួបពិភាក្សាការងារ និងចុះហត្ថលេខា


ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ឯម សំអាន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងឯកឧត្តម ង្វៀន វ៉ាន់ថាញ់(Nguyen Van Thanh) ឧត្តមសេនីយ៍ឯកបម្រុង អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈវៀតណាម ពិភាក្សាការងារ និងចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុប្រជុំ ដំណើរការផែនការសហប្រតិបត្តិការ ឆ្នាំ២០១៧ និងប្រគល់កុំព្យូរទ័រ ចំនួន ២០០គ្រឿងដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជា សម្រាប់បម្រើការងារ នាថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅភ្នំពេញ។