ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី យឹម ឆៃលី អនុញ្ញាតឲ្យ ឧបការីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ


ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី យឹម ឆៃលី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រី ហ្គឺដា វីប៉ីក ឧបការីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ និងជាអ្នកសម្របសម្រួលចលនាបង្កើតអាហារូបត្ថម្ភពិភពលោក ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅភ្នំពេញ។