អាជ្ញាធរមីន និងអង្គការ Mine Advisory Group (MAG) ចុះ​ហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា


ភ្នំពេញ: នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ​​អាជ្ញាធរមីន និងអង្គការ Mine Advisory Group (MAG) ចុះ​ហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា
ស្តីពីប្រសិទ្ធិភាពនៃការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានប្រតិបត្តិការនៅទីវាល ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍និងស្រាវជ្រាវការបោសសម្អាតមីនមនុស្សធម៌ (Humanitarian Demining Research and Development Program_HDR&D) របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី លី ធុជ អនុប្រធានទី១ អាជ្ញាធរមីន៕