គណៈចលនាមហាជនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រជុំផ្សព្វផ្សាយរបាយ ការណ៍វឌ្ឍនភាពការងាររបស់គណៈចលនាមហាជននៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩និងលើកទិសដៅការងារបន្តឆ្នាំ២០២០


កំពងឆ្នាំងៈនារសៀលថ្ងៃទី ១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២០
នៅសាលប្រជុំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងាររបស់គណៈចលនាមហាជននៃក់គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩និងលើកទិសដៅការងារបន្តឆ្នាំ២០២០ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ឈួរ ច័ន្ទឌឿន ប្រធាគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីសមាជិកគណៈចលនាមហាជននៃគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជានកម្ពុជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចូលរួមផងដែរ។