ក្រសួងកសិកម្ម បង្ហាញពីវិធានការឆ្លើយតបនឹងផលប៉ះពាល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ លើផលិតកម្មកសិកម្ម


ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ តាមរយៈសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលរៀបចំដោយអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានបង្ហាញអំពីអ្វីដែលជាវិធានការឆ្លើយតបនឹងប៉ះពាល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ លើផលិតកម្មកសិកម្ម។

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ មានចក្ខុវិស័យរយៈវែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០៣០ គឺកសិកម្មកម្ពុជា ជាកសិកម្មទំនើប មានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង បរិយាប័ន្ន ធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងនិរន្តរភាព ដែលនាំដល់ការកើនឡើងប្រាក់ចំណូលគ្រួសារកសិករ វិបុលភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។

ដើម្បីចក្ខុវិស័នេះ គោលដៅយុទ្ធសាស្រ្តចំនួន៤ ត្រូវបានអនុវត្ត៖

*គោលដៅយុទ្ធសាស្រ្តទី១៖ លើកកម្ពស់ខែ្សច្រវាក់ផលិតកម្មកសិកម្ម ប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែង
*គោលដៅយុទ្ធសាស្រ្តទី២៖ បង្កើនការគាំទ្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្ម និងការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្ម
*គោលដៅយុទ្ធសាស្រ្តទី៣៖ បង្កើនការគ្រប់គ្រងធនធានដី ព្រៃឈើ និងជលផលប្រកបដោយចីរភាព
*គោលដៅយុទ្ធសាស្រ្តទី៤៖ ពង្រឹងស្ថាប័ន បទដ្ឋានគតិយុត្ត និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស។

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានមានវិធានការឆ្លើយតបនឹងប្រែប្រួលអាកាសធាតុ រួមមាន៖

*ទី១៖ បង្កើនសមត្ថភាពស្ថាប័ន រៀបចំគោលនយោបាយ ផែនការសកម្មភាពយុទ្ធសាស្រ្ត ដោយបានរៀបចំក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំគោលនយោបាល និងយុទ្ធសាស្រ្តឆ្លើយតបនឹងផលប៉ះពាល់ នៃបម្រែប្រមួល អាកាសធាតុ ផែនការសកម្មភាពយុទ្ធសាស្រ្តឆ្លើយតបនឹងផលប៉ះពាល់ នៃបម្រែប្រមួលអាកាសធាតុ និងគោលការណែនាំបច្ចេកទេស ស្តីពីការអនុវត្តកសិកម្ម វៃឆ្លាតនឹងអាកាសធាតុ និងគ្រោងរៀបចំគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តស្តីពីការធានារាប់រងដំណាំកសិកម្ម។

*ទី២៖ កសាងសមត្ថភាពមន្រ្តីបច្ចេកទេស មន្រ្តី និងភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងកសិករពីការយល់ដឹង និងការអនុវត្ត និងបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មវៃឆ្លាត នឹងអាកាសធាតុ។ ការអនុវត្តកសិកម្មវៃឆ្លាតនឹងអាកាសធាតុ គឺជាការក្នុងគោលបំណងបង្កើនផលិតភាព និងប្រាក់ចំណូល បង្កើនភាពធន់ និងបន្សុំានឹងអាកាសធាតុ និងការបន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។

*ទី៣៖ ជំរុញការស្រាវជ្រាវ និងការផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសថ្មី និងការអនុវត្តច្ចេកទេសដែលធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុៈពូជធន់ អាយុកាលខ្លី បច្ចេកទេសដទំនើប (ក្នុងការដាំដុះ និងគ្រប់គ្រងដំណាំ) វិធានការចម្រុះថែទាំដំណាំ វិធានការចម្រុះគ្រប់គ្រងដី និងជីជាតិដី កសិកម្មអភិរក្ស បច្ចេកវិទ្យាស្រោចស្រពទំនើប និងសន្សំសំចៃទឹក និងប្រព័ន្ធផ្ទះសំណាញ់ និងបច្ចេកវិទ្យាក្រោយពេលប្រមូលផល។ល។

*ទី៤៖ ជំរុញការស្តារ និងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តធន់នឹងអាកាសធាតុ សម្រាប់វិស័យកសិកម្មមានប្រព័ន្ធស្រោចស្រព ដោយបង្ហៀរចូលស្រែ ប្រព័ន្ធស្រោចស្រទំនើប ឃ្លាំងស្តុក ឡសំងួត ផ្លូវថ្នល់តភ្ជាប់ពីស្រែ សហគមន៍កសិកម្មមកទីផ្សារ និងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។ល។

*ទី៥៖ ជំរុញការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញ ថាមពលព្រះអាទិត្យ ឡជីវឧស្ម័ន និងជីកំប៉ុស្ត។ល។

*ទី៦៖ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្កាយរណបជាមូលដ្ឋាន ក្នុងការធានារាប់រងដំណាំស្រូវ (RIICE)

*ទី៧៖ អនុវត្តកម្មវិធីស្បៀងបម្រុង (ពូជស្រូវ ២,០០០តោន ដំណាំបន្លែ និងដំណាំរួមផ្សំ៥០តោន) សម្រាប់ស្តារការខូចខាតដោយគ្រោះធម្មជាតិនានា)

*ទី៨៖ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាសាកល ក្នុងតំបន់ និងដៃគូនានា អនុវត្តកម្មវិធី និងគម្រោងនានា ដូចជា កម្មវិធីកសិកម្មថ្មី ដែលធន់នឹងអាកាសធាតុ គម្រោងផលិតកម្មកសិកម្ម ប្រកបដោយភាតរៈបរិស្ថាន កម្មវិធីខ្សែច្រវាក់តម្លៃផលិតកម្មកសិកម្ម (CAVAC) និងការស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាធន់ និងវៃឆ្លាតនឹង អាកាសធាតុដូចជាពូជធន់ ការអនុវត្តកសិកម្មវៃឆ្លាត និងអាកាសធាតុ (CSA) ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្កាយរណបជាមូលដ្ឋាន សម្រាប់គាំទ្រការធានារាប់រងដំណាំស្រូវជាដើម។

បើតាម ឯកឧត្តម ម៉ាក់ សឿន អគ្គនាយករង នៃក្រសួងកសិកម្ម បានឲ្យដឹងថា នៅកម្ពុជាងាយរងផលប៉ះពាល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ មានប្រជាជនប្រមាណ៨០ភាគរយ ពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្ម ជាពិសេសនៅតំបន់ទំនាបកណ្តាល និងតំបន់ទន្លេសាប (អាងទន្លេមេគង្គ), ផ្ទៃដីដំាដុះស្រូវស្រែពឹងដោយទឹកភ្លៀងមាន ជាង២,៥លានហិកតា, ការយល់ដឹងពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅមានកម្រិត និងមានសមត្ថភាពបច្ចេកទេស ធនធានថវិកា និងស្ថាប័ននៅមានកម្រិតនៅឡើយ ពាក់ព័ន្ធវិធានការឆ្លើយតបនឹងប្រែប្រួលអាកាសធាតុ៕