ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំរួមនៃលេខាធិការដ្ឋានជាតិអាស៊ាន-កម្ពុជា


នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម
ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំរួមនៃលេខាធិការដ្ឋានជាតិអាស៊ាន-កម្ពុជា ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ​ ដែលជាសមាជិកនៃលេខាធិការដ្ឋានជាតិអាស៊ាន-កម្ពុជា ។
On Tuesday morning, 13 October 2020, His Excellency PRAK Sokhonn, Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, chaired the meeting of the ASEAN-Cambodia National Secretariat with the participation of representatives from relevant ministries/institutions which are members of the secretariat.