ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Dragonfly ចូលជួបសម្តែងការគួរសម


ទីស្នាក់ការកណ្តាលសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអតីតយុទ្ធជននិងជនពិការ បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Dragonfly ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងធ្វើបទបង្ហាញជូនឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស្តីពី ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្ន័យឌីជីថល និងការបង្កើតកម្មវិធីលើទូរសព្ទដៃ(APP) របស់សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា ដែលគ្រោងនឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនាពេលខាងមុខនេះ។
Nov 15, 2020 – H.E. Gen. Kun Kim, Senior Minister in Charge of Special Mission and Secretary-General of Cambodia Veteran Association (CVA) received a courtesy call from the Dragonfly Company.
The company delivered a presentation on the Veteran Database Management System and the development of an Application Program (APP) for CVA.