សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងអំណរគុណក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ «ឡានម៉ី អ៊ែរឡាញ» ដែលឧបត្ថម្ភការដឹកជញ្ជូនសម្ភារការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ទៅប្រទេសឡាវ ដោយឥតគិតថ្លៃ