សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញសារលិខិតក្នុងឱកាសទិវា ពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍១ធ្នូ ក្រោមប្រធានបទ «សាមគ្គីភាពជាសាកល និងការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នា»


(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជា បានចេញសារលិខិតចូលរួមក្នុងឱកាសទិវា ពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍១ធ្នូ ក្រោមប្រធានបទ «សាមគ្គីភាពជាសាកល និងការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នា» ដែលទិវានេះប្រារព្ធឡើង ក្នុងគោលបំណងរួមគ្នាជាសាកល ដើម្បីបង្ហាញនូវការគាំទ្រ ដល់អ្នកផ្ទុកនិងអ្នករងផលប៉ះពាល់ពីមេរោគអេដស៍ ហើយនឹងរំឭកដល់អ្នក ដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺអេដស៍។

សូមអានសារលិខិតរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដូចតទៅ៖