សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នឹងធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូល ACMECS លើកទី៩ និង ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ CLMV លើកទី១០ នៅថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ