រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ អំពាវនាវឱ្យមន្រ្តីបម្រើការងារក្នុងវិស័យច្បាប់ និងយុត្តិធម៌ ចូលរួមក្នុង “ខឿនការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជន” តាមរយៈការបរិច្ចាគថវិកាជូនរាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ចាក់ជូនប្រជាជនកម្ពុជា ដោយឥតគិតថ្លៃ


ឯកឧត្តម កើត រិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ បានអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ សហការី និងមន្រ្តីរាជការទាំងអស់ ដែលបម្រើការងារក្នុងវិស័យច្បាប់ និងយុត្តិធម៌ ចូលរួមដោយបរិច្ចាគថវិកាជូនរាជរដ្ឋាភិបាល តាមការស្ម័គ្រចិត្ត ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ចាក់ជូនប្រជាជនកម្ពុជា ដោយឥតគិតថ្លៃ។

ក្នុងសារមួយដែលផ្ញើទៅកាន់មន្រ្តីរបស់ខ្លួន ឯកឧត្តម កើត រិទ្ធ បានបញ្ជាក់ថា ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ពុំទាន់មានថ្នាំព្យាបាលនៅឡើយ ដូច្នេះវ៉ាក់សាំងការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩នេះ គឺជាជម្រើសដ៏ល្អជាងគេក្នុងចំណោមវិធានការបង្ការដទៃទៀត ដើម្បីការពារសុខភាព និងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជន ក៏ដូចជា ធ្វើឲ្យសង្គមជាតិ និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន អាចវិលត្រឡប់ និងមានដំណើរការជាធម្មតាឡើងវិញ។

ឯកឧត្តមបានអះអាងថា បន្ទាប់ពី សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានប្រកាសពីការទិញវ៉ាក់សាំងការពារប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ដើម្បីផ្តល់ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ដោយឥតគិតថ្លៃរួចមក ប្រជាជនកម្ពុជាមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងចំពោះដំណឹង និងបានបង្ហាញការគាំទ្រតាមគ្រប់រូបភាព ហើយក្នុងនោះក៏មានសប្បុរសជនជាច្រើន បានសម្តែងសុឆន្ទៈបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដោយស្ម័គ្រចិត្ត ដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ នេះ ក្នុងទឹកចិត្តស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិ និងស្រឡាញ់ប្រជាជនកម្ពុជា។ ការចូលរួមដ៏ច្រើនរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការបរិច្ចាគថវិកាជូនរាជរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់ការទិញវ៉ាក់សាំងការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ នេះ ចាក់ជូនប្រជាជនដោយឥតគិតថ្លៃនេះ បានក្លាយជាចលនាប្រជាជនមួយ ដែលសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានចាត់ទុកថា ជា «ខឿនការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជន»

ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថា ផ្អែកលើបរិការណ៍ខាងលើនេះ ចំពោះមន្រ្តីបម្រើការងារក្នុងវិស័យច្បាប់ និងយុត្តិធម៌ ដែលមានទឹកចិត្តចូលរួមក្នុង «ខឿនការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជន» ដែលជាចលនាស្នេហាជាតិ និងសាមគ្គីភាពជាមួយប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះ ហើយមានបំណងបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងការពារប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ចាក់ជូនប្រជាជនកម្ពុជា ដោយឥតគិតថ្លៃ។

ឯកឧត្តមជំរុញឱ្យបរិច្ចាគថវិកានេះ តាមរយៈច្រកទាំងពីរ ដែលសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានប្រកាសតាមទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ គឺ ៖

* ច្រកទី១៖ តាមរយៈ ឯកឧត្តម សេង ទៀង រដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 012961971 ប្រចាំការទទួលនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី និង

* ច្រកទី២៖ តាមរយៈធនាគារ ABA លេខគណនី (001249176) Tep Sothy ដោយសូមបញ្ជាក់ឈ្មោះ និងទីកន្លែងរស់នៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកបរិច្ចាគថវិកា។

ក្នុងករណីចាំបាច់ អាចចូលរួមតាមរយៈក្រសួងយុត្តិធម៌ ដោយសូមទាក់ទងព័ត៌មានបន្ថែមជាមួយ ឯកឧត្តម អ៊ួង សុភារិន្ទ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ៖ 012 168 68 68 ។

សូមរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយផ្តើមចេញពីខ្លួនយើងម្នាក់ៗ គ្រួសារនីមួយៗ និងសហគមន៍នីមួយៗ។
ការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ គឺដើម្បីការពារខ្លួនយើង, ការពារគ្រួសារយើង, ការពារសហគមន៍យើង, ការពារប្រជាជនយើង និងការពារប្រទេសជាតិយើង៕