សិក្ខាសាលា ស្តីពីការកសាងទំនុកចិត្តលើផលិតផលខ្មែរ និងជំរុញការនាំចេញ


នៅសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ឯកឧត្តម សួន បវរ អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានអញ្ជើញបើកសិក្ខាសាលា ស្តីពីការកសាងទំនុកចិត្តលើផលិតផលខ្មែរ និងជំរុញការនាំចេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលសហការរៀបចំដោយមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងរដ្ឋបាលខេត្ត។