ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងពិធីអបអរបុណ្យជាតិលើកទី៧២ នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា


នៅល្ងាចថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងពិធីអបអរបុណ្យជាតិលើកទី៧២ នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា។
On Tuesday evening, 26 January 2021, His Excellency Deputy Prime Minister PRAK Sokhonn, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, and Lok Chumteav participated in a reception to celebrate the 72nd Republic Day of India.