ក្រុមការងារមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកែប អនុវត្តការងារជួសជុលការស្តារប្រឡាយសម្រួលប្រព័ន្ធផ្លូវទឹក


ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកែប បានអនុវត្តការងារជួសជុលបន្ទាន់ បន្តការស្តារប្រឡាយសម្រួលប្រព័ន្ធផ្លូវទឹក បានប្រវែង ៥០ម៉ែត្រ លើផ្លូវជាតិលេខ ៣៣អា ចន្លោះ គ.ម ០៩+១២៥ ដល់ ០៩+៤៥០ (តំបន់ស្រីស ឆ្នេរលេងទឹក)។