ឯកឧត្តមកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ទេព ងន អញ្ជើញចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី២


នាព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ទេព ងន អនុប្រធានទី២ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩លើកទី២ (ដូសទី២) នៅវិមានព្រឹទ្ធសភា។