សុន្ទរកថាសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី២៦ ស្តីពី «អនាគតរបស់អាស៊ី»