លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន បើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់សមាគមន៍នារី និងគណៈចលនាស្រី្តចាប់ពីខែ មករា ដល់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧


លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច និងជាប្រធានសមាគមនារី ដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់សមាគមន៍នារី និងគណៈចលនាស្រី្តចាប់ពីខែ មករា ដល់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្នាក់ការសមាគមនារី ដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ នារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧។