យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី៤ ក្នុងខេត្តប៉ៃលិន


ប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទិសទី ជានិច្ចកាលបានផ្តល់យុត្តិធម៌ ការជឿជាក់ និងគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំដល់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាង៣៨ឆ្នាំនេះ បានកសាង អភិវឌ្ឍប្រទេស សម្រេចបានសមិទ្ធិផល ជាប្រវត្តិសាស្រ្តយ៉ាងច្រើន សម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ។

ជយោគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា !
បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺការពាររាល់សមិទ្ធផល នៃសង្គមជាតិឲ្យឋិតឋេរគង់វង្ស
បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជន គឺបន្តថែរក្សាការពារសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍